S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

O doprave ZDARMA viď podrobnejšie obchodné podmienky. Doprava nad 35€ zdarma platí pri platbe prevodom na účet. Pri dobierke nad 35€ je cena prepravy SP 1€.

_____________________________________________________________________


Reklamácie
Reklamačný poriadok

Formulár pre reklamácie nájdete nižšie.

Reklamacny_protokol_.pdf

Reklamačný poriadok internetového obchodu Cyklodoplnky.sk

Pojmom „predávajúci“ bude ďalej označovaný prevádzkovateľ internetového obchodu Cyklodoplnky.sk tj. spoločnosť Cyklodoplnky s.r.o., sídlom Kočovce 445, 91631 Kočovce, IČO: 46856188, DIČ: 2023625967, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,vložka číslo 27167/R.  Telefón: 0904281232, mailové spojenie: verner(zavináč)cyklodoplnky.sk

Pojmom "kupujúci" bude ďalej označovaná fyzická/právnická osoba vstupujúca do obchodného vzťahu s predávajúcim vytvorením objednávky prostredníctvom internetového obchodu Cyklodoplnky.sk.

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, dopĺňa obchodné podmienky predávajúceho a kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim a kupujúcim.

Vzťahy pri reklamáciách sa riadia Občianskym zákonníkom podľa §616 až §627.

Úplnosť dodávky a poškodenie tovaru pri doprave

Kupujúci je povinný skontrolovať pri preberaní tovaru neporušenosť obalu tovaru.

Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín dodaný tovar rozbaliť a skontrolovať zjavné vady (poškrabanie, prasknutie, zlomenie...). Reklamácie na zjavné vady tovaru doručeného v neporušenom obale predávajúci akceptuje do 24 hodín od prevzatia tovaru. Po tejto lehote nebudú takéto reklamácie uznané.

Záručná doba a záručné podmienky

Štandardná záručná doba na tovar je 2 roky.

Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru od prepravcu. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Postup nahlásenia závady

Ak na dodanom tovare vznikne závada zakladajúca právo kupujúceho na uplatnenie záručnej opravy, je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár umiestnený na Internetových stránkach predávajúceho na adrese:

http://www.cyklodoplnky.sk/cyklodoplnky-sk/6-Reklamacie

-              meno a priezvisko kupujúceho

-              telefónne čisto kupujúceho

-              e-mailová adresa kupujúceho

-              dátum dodania tovaru

-              číslo faktúry, alebo dodacieho listu na ktorých je vyznačený reklamovaný tovar

-              názov reklamovaného tovaru

-              popis závady

Po vyplnení formulára kupujúci stlačí tlačítko pre odoslanie formuláru. Na e-mailovú adresu zadanú do formulára systém internetového obchodu zašle automatické potvrdenie o odoslaní reklamačného formulára. Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní bude kontaktovať kupujúceho s informáciami o ďalšom postupe pri uplatňovaní reklamácie vád tovaru.

V prípade, že kupujúci nemôže vyplniť reklamačný formulár na internetových stránkach, nahlási závadu tovaru mailom na adrese verner(zavináč)cyklodoplnky.sk. V nahlásení závady uvedie všetky informácie, ktoré sú nutné pre vyplnenie reklamačného formulára.

Kupujúci má povinnosť pri preberaní zásielky od doručovateľa skontrolovať neporušenosť obalu zásielky. V prípade porušenia obalu zásielky je kupujúci povinný takúto zásielku neprevziať. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho telefonicky, alebo e-mailovou správou.

Preprava tovaru na reklamáciu

Kupujúci je povinný zasielať tovar v primeranom balení tak, aby zásielka spĺňala prepravné podmienky. Tovar na reklamáciu zasielajte Doporučene Slovenskou poštou a.s. na adresu Spoločnosti

Kupujúci je povinný k zasielanému reklamovanému tovaru priložiť nasledujúce doklady:

Kópiu faktúry a vyplnený reklamačný formulár (alebo potrebné údaje vypísané na čistom hárku papiera)

Náklady na dopravu tovaru na miesto uplatnenia reklamácie znáša predávajúci. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru naspäť kupujúcemu po uznanej záručnej oprave znáša predávajúci.

Tovar, ktorý nepodlieha záručnej oprave

Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene najmä v týchto prípadoch:

-              tovar bol poškodený mechanicky, okrem prípadov poškodenia pri preprave

-              tovar bol poškodený násilným otváraním, neodborným zásahom

-             zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok

Odstránenie závady

Počas záručnej doby zaistí predávajúci alebo autorizované servisné stredisko odstránenie závady. Predávajúci má právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, novým, alebo výrobkom, ktorého technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok. V prípade výmeny sa nepredlžuje záruka, ale pokračuje pôvodná. Záruka sa predlžuje len o čas počas ktorého bol tovar na reklamačnom oddelení. Výnimkou je výmena za úplne nový tovar, kedy začína plynúť nová záručná doba.

V prípade, že kupujúci požiada o reklamáciu poškodeného výrobku, nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o "podmienečnú reklamáciu" a doba vybavenia závisí od výrobcu. V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú

opravu, budú všetky náklady spojené s vybavením reklamácie fakturované kupujúcemu a tovar bude kupujúcemu vrátený až po uhradení spomínaných nákladov.

Ostatné ustanovenia

Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmto reklamačným poriadkom predávajúceho a že s ním v plnom rozsahu súhlasí.

YzIwMDM